w naszej ofercie: 10508 imprez, 6151 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Wycieczka Szkolna do Torunia 2 dni
Wszystko o tej ofercie wie:

WYCIECZKA SZKOLNA DO TORUNIA 2 DNI

Zwiedzanie Dom Toruńskiego Piernika, Planetarium, Zamek Gołub-Dobrzyń, Ogród Zoobotaniczny

Wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja (FB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
119651234
oferta w pdf
  • Szczegóły oferty
  • Zadaj pytanie
  • Oceń ofertę (Ocen: 0)
  • ZAMÓWIENIE WSTĘPNE

Wycieczka szkolna do Torunia 2 dni
przygotowano dla grupy minimum 45 uczestników + 3 osoby opieki gratis
Termin: do uzgodnienia.
        
PROGRAM

Dzień I


Wyjazd z Warszawy w godzinach rannych (do uzgodnienia)
Przyjazd do Torunia ok godz. 11:00
Godz. 12.00 - spotkanie z przewodnikiem w strojach historycznym - średniowiecznej mieszczki na parkingu przy Bulwarze Filadelfijskim.
4-godzinna wycieczka po najważniejszych zabytkach Starego Miasta w Toruniu – Szlakiem Legend. W programie m.in.:
- Średniowieczne mury miejskie (bramy, baszty, słynna Krzywa Wieża)
- Rynek Staromiejski z Ratuszem i pięknymi kamienicami (toruńska perełka baroku - słynna Kamienica pod Gwiazdą), Gospoda Flisacza, pomnik Kopernika, Flisaka, toruński pręgierz
- Zwiedzanie ruin Zamku Krzyżackiego.
- Dom Wielkiego Astronoma – Mikołaja Kopernika – z zewnątrz
- Muzeum Toruńskiego Piernika – zwiedzanie oraz warsztaty Wypieku Piernika
- obiad
- po obiedzie – Planetarium – sens dla dzieci – Cudowna Podróż - wizyta w jednym z najnowocześniejszych planetariów w Polsce. Niezwykły seans przy muzyce pod „sklepieniem niebieskim” - niesamowita podróż po bezkresach kosmosu, pomiędzy mgławicami, kometami i innymi zjawiskami.
Przejazd d miejsca zakwaterowania
Kolacja
Nocleg – dodatkowo możliwość zorganizowania zabawy tanecznej (do uzgodnienia)

Dzień II

Śniadanie
przejazd do Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu – lekcja dydaktyczna oraz zwiedzanie Ogrodu z pilotem (podział grupy na II mniejsze po 30 osób czas zajęć 1h, czas zwiedzania ok. 1h).
Przejazd do miejscowości Golub-Dobrzyń  - przyjazd na Zamek
zwiedzanie Zamku
dodatkowo proponujemy Zabawy z Bractwem Rycerskim – nie wliczono w cenę (ok. 30 zł/osoba)
(obiad na zamku)
Powrót do Warszawy

Koszt od dziecka:
- 249,00 zł przy minimum 45 uczestnikach płacących + 3 osoby opieki gratis

*/Koszty transportu – dodatkowo ok. 2000zł

Zajęcia Edukacyjne do wyboru w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu:

1. ZWIERZĘTA GÓR (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, IV-VI) okres realizacji: cały rok
Na zajęciach poruszane są zagadnienia związane z przystosowaniami zwierząt do życia w surowym klimacie górskim, w oparciu o zasoby zoo (goral, arui, niedźwiedź himalajski, ptaki grzebiące, alpaka). Przedstawione zostaną zarówno przystosowania fizjologiczne, jak też morfologiczne związane z funkcjonowaniem na dużych wysokościach. W sali dydaktycznej przekazywane wiadomości zostaną uzupełnione informacjami i fotografiami zamieszczonymi na foliogramach. Podsumowaniem zajęć będzie karta pracy.

2. CO TUKAN JE NA OBIAD? - PTAKI EGZOTYCZNE (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, kl. IV-VI) okres realizacji: cały rok
Faza realizacyjna zajęć odbywa się w budynku ptaszarni. Dzieci poznają zachowania i zwyczaje wybranych gatunków ptaków żyjących w strefach tropikalnych. Prowadzący ukazuje różnorodność preferencji pokarmowych mieszkańców ptaszarni, jak również niezwykłe zachowania rozrodcze. W sezonie lęgowym turako zielonego, uczniowie mogą podejrzeć na specjalnym monitorze co dzieję się w gniazdach tych ptaków, w pobliżu których będą zamontowane kamery. W fazie podsumowującej zajęć dzieci wypełniają karty pracy w sali dydaktycznej.

3.NIE TAKI GAD STRASZNY... (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, IV-VI, Gimnazjum, Liceum) okres realizacji: cały rok
Celem zajęć jest zapoznanie z trybem życia, cechami wyglądu i zachowania gadów. Głównym elementem zajęć będzie wyjście do herpetarium i zapoznanie uczestników z żyjącymi tam gatunkami zwierząt, a także z metodami ich hodowli. Uatrakcyjnieniem lekcji będzie możliwość dotknięcia żywego węża - lancetogłowa mlecznego. W sali dydaktycznej przedstawione zostaną prezentacje multimedialne w postaci filmów i zdjęć. Ponadto użyte zostaną preparaty (skorupa żółwia, wylinki węży itp.). W celu utrwalenia wiadomości uczestnicy wypełnią w końcowej części zajęć karty pracy.

4. W KRAINIE ABORYGENÓW - FAUNA AUSTRALII (SP kl. I-III, IV-VI) okres realizacji: cały rok
Podczas lekcji uczniowie poznają faunę zamieszkującą kontynent australijski. Prowadzący zwraca uwagę na odmienność zwierząt pochodzących z Australii w porównaniu z tymi zamieszkującymi inne rejony geograficzne. Poruszona będzie kwestia roli, jaką odgrywają niektóre gatunki w mitologii i zwyczajach rdzennych mieszkańców Australii czyli Aborygenów. Podsumowaniem zajęć będzie karta pracy oraz film edukacyjny.

5.CZY NA ARCE JEST MIEJSCE DLA PŁAZÓW? - BIOLOGIA ROZRODU, ZAGROŻENIA I OCHRONA ŚWIATOWEJ BATRACHOFAUNY (Gimnazjum, Liceum) okres realizacji: cały rok
Temat porusza zagadnienia dotyczące biologii wybranych gatunków płazów zarówno krajowych jak i egzotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozmnażania. Uczniowie mają możliwość dowiedzenia się na czym polega ścisły związek rozrodu tych zwierząt ze środowiskiem wodnym, poznania obyczajów godowych oraz form opieki rodzicielskiej u nielicznych gatunków. Zwrócona zostanie uwaga na globalny problem wymierania płazów w ich środowisku naturalnym. Podsumowaniem zajęć będzie karta pracy oraz film edukacyjny.

6. MOJE DOMOWE ZOO (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, IV-VI) okres realizacji: cały rok
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami utrzymania wybranych zwierząt w warunkach domowych. W trakcie zajęć odbędzie się pokaz z użyciem żywych zwierząt, omówione zostaną również akcesoria niezbędne do hodowli danej grupy zwierząt. Wykorzystane zostaną także karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych.

7. ROLA WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN I GRZYBÓW W ŻYCIU CZŁOWIEKA (SP kl. I-III, IV-VI)  okres realizacji: wrzesień-październik, marzec-maj

8. NASZ PRZYJACIEL NUFI (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, IV-VI) okres realizacji: cały rok
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z trybem życia, a także cechami zachowania i wyglądu Niedźwiedzia himalajskiego. Urozmaiceniem zajęć jest wyjście do ogrodu w celu obserwacji żywych okazów tego gatunku, a także ich wybiegu. Następnie w sali dydaktycznej odbędzie się prezentacja materiałów multimedialnych (filmy, zdjęcia) dotycząca żyjących obecnie na Ziemi niedźwiedziowatych, a także wypełniona zostanie karta zajęć.

9. ROZPOZNAWANIE DRZEW PO MORFOLOGII LIŚCI (SP kl. I-III, IV-VI, Gimnazjum, Liceum) okres realizacji: październik-listopad
Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności rozpoznawania różnych gatunków drzew po wyglądzie morfologicznym liścia. W trakcie zajęć uczestnicy oprowadzeni zostaną po ogrodzie, gdzie zapoznani zostaną z wybranymi gatunkami drzew. Następnie zebrane zostaną próbki liści, które użyte zostaną w sali dydaktycznej do utrwalenia wiadomości i wypełnienie karty pracy.

10. PRZYGOTOWANIE PRZYRODY DO ZIMY (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III) okres realizacji: październik-listopad
Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć próbujemy zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i przystosowania zwierząt do tego trudnego okresu. Po zajęciach uczeń potrafi wyszczególnić cechy adaptacyjne do zimy u poszczególnych grup zwierząt.

11. ZWIRZĘTA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA (SP kl. I-V) okres realizacji: cały rok
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze sposobami wykorzystania różnych gatunków zwierząt dla potrzeb człowieka. W trakcie zajęć będzie możliwość obserwacji zasobów Ogrodu Zoobotanicznego, natomiast w sali dydaktycznej odbędzie się prezentacja multimedialna, a także pokazane zostaną rekwizyty. Ponadto wypełnione zostaną karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych.

12. CZY WIESZ CO ROŚNIE NA TWOIM PARAPECIE? - ROŚLINY UPRAWIANE W DOMACH. (SP kl. III-VI, Gimnazjum) okres realizacji: kwiecień-maj, wrzesień
Zajęcia mają charakter warsztatów, podczas których uczniowie uczą się rozpoznawania wybranych gatunków i odmian roślin doniczkowych. Poznają ponadto tajniki ich pielęgnacji, w tym specyficzne wymagania odnośnie światła i gleby, nawożenia i podlewania. Podsumowaniem zajęć będzie ćwiczenie polegające na prawidłowym rozpoznaniu kilku wskazanych gatunków roślin poznanych na zajęciach.

13. REKORDZIŚCI ŚWIATA ZWIERZĄT (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III) okres realizacji: wrzesień, marzec-maj
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z niezwykłym zróżnicowaniem wśród zwierząt żyjących na Ziemi. Omówionych zostanie wiele ciekawych przykładów zwierząt będących rekordzistami w różnych dziedzinach. Użyte zostaną multimedialne środki dydaktyczne, m.in. pokaz slajdów. Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełnią kartę zajęć w celu utrwalenia wiadomości.

14. PO CO ISTNIEJE I JAK FUNKCJONUJE ZOO? (SP kl. I-VI, Gimnazjum) okres realizacji: cały rok
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem Ogrodu Zoobotanicznego. Omówione zostaną  zagadnienia związane z żywieniem, utrzymaniem i opieką  nad różnymi gatunkami zwierząt mieszkającymi na terenie Ogrodu. Dzieci poznają także obowiązki opiekunów i innych pracowników. W sali dydaktycznej odbędzie się prezentacja multimedialna, a także wypełnione zostaną karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych.

15. PORÓWNANIE PTAKÓW I SSAKÓW (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, IV-VI) okres realizacji: cały rok
Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć uczniowie poznają charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej i cechy behawioralne ptaków i ssaków. Obserwując żywych przedstawicieli dwóch omawianych gromad uczestnicy zajęć potrafią wskazać podobieństwa i różnice między ptakami i ssakami.

16. CZY TO MAŁPA CZY MAŁPIATKA (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-VI, Gimnazjum, Liceum) okres realizacji: cały rok
Podczas zajęć poruszane będą podstawowe zagadnienia z zakresu prymatologii. Rozpoczniemy od przedstawienia charakterystycznych cech ssaków naczelnych uwzględniając podział na małpiatki oraz wyższe naczelne. Zapoznamy się z wyglądem oraz strukturą społeczną wybranych gatunków. Omówimy sposoby porozumiewania się prymatów, nauczymy się rozróżniać głosy wybranych gatunków. Podczas zajęć przewidziana jest m.in. prezentacja fragmentów filmów dokumentalnych, zajęcia plastyczne oraz obserwacja pazurkowców eksponowanych w Ogrodzie Zoobotanicznym. Celem spotkania jest nabycie przez Uczestników podstawowej wiedzy prymatologicznej oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska w wymiarze lokalnym i globalnym.

17. ŻYCIA TRUD Z OŚMIORGIEM NÓG (SP kl. I-VI, Gimnazjum, Liceum) okres realizacji: cały rok
Uczestnicy zajęć zostają wprowadzeni w tajemniczy świat pajęczaków. Podczas pokazu zostanie przedstawiona systematyka i pochodzenie pajęczaków, z uwzględnieniem cech budowy. Omówione będą różne siedliska zajmowane przez pajęczaki, sposoby odżywiania się oraz najciekawsze strategie "łowieckie". Na podstawie wylinek ptaszników będzie istniała możliwość prześledzenia kolejnych etapów wzrostu tych zwierząt. Zaprezentowane zostaną najbardziej jadowite gatunki skorpionów i pająków, działanie i skład ich toksyn oraz medyczne statystyki przypadków pokąsania ludzi. Do dyspozycji będą żywe oraz spreparowane okazy ptaszników i skorpionów. Każdy uczestnik będzie mógł zaobserwować w jaki sposób poruszają się te zwierzęta, jak również dostrzec wiele szczegółów budowy ich ciała, np. charakterystyczne grzebienie u skorpiona, szczękoczółki ptaszników z ostrymi "pazurkami" jadowymi, czy też cechy dymorficzne w budowie nogogłaszczek samca i samicy pająka. Podsumowaniem zajęć będzie film o pająkach z Australii.

18. DZIKIE MIESZCZUCHY (SP kl. I-VI) okres realizacji: cały rok
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najczęściej spotykanymi  zwierzętami synantropijnymi. Podczas pokazu multimedialnego zaprezentowane zostaną wybrane synantropy. Uczestnicy rozwiążą karty pracy, a  następnie udamy się za teren ogrodu, by zaobserwować mieszkające tam ‘dzikie mieszczuchy’.

19. ZWIERZĘTA CHRONIONE W POLSCE (SP kl. I-VI) okres realizacji: cały rok
Zajęcia odbywają się głównie w sali dydaktycznej, gdzie ma miejsce prezentacja multimedialna przedstawiająca wybrane chronione zwierzęta Polski. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem ochrony gatunkowej, przedstawienie wybranych gatunków objętych ochroną, wskazanie przyczyn zanikania gatunków oraz sposoby ich ochrony. Uczestnicy rozwiążą karty pracy, na koniec zajęć zaobserwujemy polskie chronione zwierzęta mieszkające w naszym zoo.

20. WIOSNA W OGRODZIE (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III) okres realizacji: marzec-maj
Podczas zajęć uczestnicy szukają na terenie zoo oznak wiosny. Zebrane przez uczniów obserwacje są omawiane przez dydaktyka. Po zajęciach uczniowie wykonują kartę pracy w sali dydaktycznej.

Czas trwania 1 zajęć: około 60 minut.

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca
2 dni 249 PLN Sprawdź

- termin: 2 dni w dowolnie wybranym terminie
- cena od osoby przy grupie minimum 45 uczestników + 3 osoby opieki gratis (wycena na 2016 rok)

Zakwaterowanie

Dom Wycieczkowy

Zakwaterowanie w Toruniu (1 nocleg),

Wyżywienie

śniadanie, obiad i kolacja (FB)

- Posiłki (3 x dziennie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu powrotu)

Transport

Przyjazdy/Odjazdy

Własny

- transport własnym autokarem grupy

Uwaga! Istnieje mozliwośc transportu autokarem ze strony organizatora - wycena na zapytanie.

Cena zawiera

- Zakwaterowanie w Toruniu (1 nocleg),
- Posiłki (3 x dziennie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu powrotu) – wg opisanej oferty,
- Przewodnika po Toruniu, po Zamku Gołub-Dobrzyń,
- Opieka pilota,
- Wstępy do obiektów turystycznych (Dom Toruńskiego Piernika, Planetarium, Zamku Gołub – Dobrzyń, Ogrodu Zoobotanicznego),
- Zajęcia i atrakcje: Wypiek Piernika w Domu Toruńskiego Piernika,, zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Zoobotanicznym - wg wybranych wcześniej),
- Ubezpieczenie NNW,

Cena nie zawiera

- Transportu i opłat parkingowych – własny grupy – możliwość zorganizowania transportu za dopłatą przez biuro.
- Zabawy rycerskie na zamku ok. 30zł/dziecko

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:
 • Wczasy Zimowe

 • Wczasy Letnie

 • Obozowicz.pl

 • Wycieczki Egzotyczne

 • Nowa Huta Travel

 • Bilety Promowe

 • Wycieczki po Ojcowie

 • Jurajska Przygoda

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Zapisz się do Newsletter Ecotravel

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.